X
Let's get in touch

Zagrebačka banka, e-banking [part I]

Dear readers, I apologize beforehand for writing this post in Croatian language. It’s a rant about the user experience of the e-banking web site of one of our biggest banks (Zagrebacka banka). It would be uninteresting to non-Croatians anyway. I hope banks in your countries have more competition and better-suited people at relevant positions 🙂

Pa da krenemo na hrvatski. Ve? se neko vrijeme premišljam o pisanju ovog posta, akumuliraju?i pritom nezadovoljstvo korištenjem e-bankarske web stranice Zagreba?ke banke. Rijetko koja profesionalna web stranica, ?ija svrha nije samo ?itanje ve? podrazumijeva izvjestan stupanj korisni?ke interakcije, sadrži ovoliku koli?inu nelogi?nosti, nekonzistentnosti i, moram re?i, neprofesionalnosti.

Kre?u?i jutros u sakupljanje konkretnog materijala shvatio sam da ?u neminovno morati ovu lamentaciju podijeliti u više od jednog posta, tako da – o?ekujte nastavak 🙂

Kao po?etnu napomenu, re?i ?u da je moja struka razvoj softvera. Nisam profesionalni dizajner korisni?ke interakcije, iako mi je ta sfera izuzetno zanimljiva. Volio bi da ovaj post pro?itaju odgovorne osobe u Zagreba?koj banci, možda ih potakne da krenu misliti o stvarima s kojima se njihovi korisnici/klijenti bore na dnevnoj bazi.

Post je dovoljno dug i bez dodatnog uvoda, pa bolje da krenem.

Link za prijavu na sustav

Link za prijavu na sustav

U web preglednik upišem “http://www.zaba.hr”. Znaju?i ve? da moram kliknuti na link “bankarstvo” u sekciji “e-zaba za gra?ane”, mišem dolazim na link ve? tijekom u?itavanja. U tom trenutku me web stranica redovito prevari, ubacuju?i sli?icu “VeriSign Secured” što rezultira naknadnim pomicanjem linka kojeg sam ve? “naciljao” mišem. Sitnica, ali jednom kad primjetite ne može a da ne smeta. Sli?icu su zaista mogli staviti ispod navigacijskih linkova.

Navigacija

Navigacija

Nakon uspješne prijave u sustav nalazim se na po?etnoj stranici. Zapravo, na stranici koja se samo zove “po?etna stranica”. Koncept po?etne stranice odnosi se na centralno mjesto jednog weba, mjesto s kojeg korisnik zapo?inje svoju navigaciju i mjesto na koje se korisnik najlakše vra?a. Upravo zato je po?etna stranica naj?eš?e prva u navigacijskoj strukturi, ili je istaknuta na neki drugi na?in.

Na slici lijevo može se vidjeti zabina lokacija “Po?etne stranice”. Rezultat – svaki puta kada trebam na po?etnu stranicu iznova je tražim po meniju. Valja dodati kako se ponekad na prvoj navigacijskoj poziciji javlja izuzetno iritiraju?a blinkaju?a sli?ica koja vrišti “NOVA PORUKA”. Osim što izgleda na klasi?ne navlakuše zlonamjernih web stranica koje svim silama žele privu?i vaš klik, svrha tog linka je da vas odvede u vaš osobni pretinac s porukama gdje ste dobili reklamu za zabinu novu uslugu. Zabo, hvala ti!

Ina?e, “po?etna stranica” je prili?no logi?na, o?ekivano prikazuje stanja svih ra?una. U ovom postu baviti ?u se najjednostavnijom funkcionalnoš?u e-bankarstva – pregledavanjem stanja na ra?unu i dohvatom transakcija po istome. Budu?i da želim odabrati teku?i ra?un, klik?em na njegov broj (ne bi škodilo da i opisni naziv, “teku?i ra?un”, bude link na isto). Stranica na koju sam odveden prikazuje sve relevantne podatke za moj teku?i ra?un, poput stanja, iznose prekora?enja i sli?no. Zabava po?inje.

Opcije

Opcije

Na slici lijevo prikazane su ponu?ene opcije. U sljede?em ?u postu više pažnje posvetiti (lošem) odabiru kontrola, zasad ?u samo re?i kako su sve opcije prikazane kao linkovi, iako je priroda istih potpuno druga?ija. Linkovi asociraju na navigaciju i korisnik o?ekuje da ?e klikom na link biti odveden s trenutne stranice. S druge strane, akcija poput “Download” ili “Save” ili “Print” mora biti ozna?ena gumbi?em. A kad smo ve? kod downloada, ?ini se da ta rije? ima ?ast biti jedina engleska rije? na su?elju. Zaista konzistentno 🙂 Moglo je pisati “Dohvat datoteke …”, vjerujem da bi korisnici razumjeli. Dodatno, isti link spominje i “ozna?ene promete po ra?unu”, iako se ne stranici ne mogu ozna?iti nikakvi prometi. Postoji samo odabir vremenskog perioda, koji isto tako zaslužuje svojih 5 minuta slave.

Kalendari

Gornja slika prikazuje dio stranice namjenjen odabiru vremenskog intervala. Klik na sliku kalendar?i?a otvara prozor?i? s kalendarom, no zanimljiv je odabir lokacije. Nije li logi?no da se prozor?i? kalendara otvori u neposrednoj blizini kalendar?i?a na kojeg sam kliknuo? Zašto moram šetati mišem na drugi kraj zaslona?

Kad smo ve? kod odabira datuma, neugodno me iznenadila spoznaja da je “Prikaz prometa po ra?unu” dostupan samo za period od godine dana. Nakon što sam odabrao datum koji je od danas udaljen manje od 365 dana, kona?no sam uspio do?i do nekih podataka. U mojem slu?aju, dobio sam tablicu s preko 320 redova. U jednom komadu. Što se to?no desilo strani?enju (engl. paging) ? Iz mojeg iskustva, tablice podataka naj?eš?e se raspodjeljuju na stranice od 20ak redaka. Ja sam upravo suo?en sa tablicom visine 60ak centimetara.

Nažalost, to nije sve što primje?ujem (odnosno ne primje?ujem) kod ispisa prometa po ra?unu. Polje “Opis” je prazno za sve transakcije u protekloj kalendarskoj godini. Zaista neznam koji bi mogao biti razlog tomu, osim ?uvanja diskovnog prostora na poslužiteljima. U svakom slu?aju, krasan odnos prema klijentu koji kod doti?ne banke ima najve?i korisni?ki paket, stambenu štednju, kreditnu karticu i III. mirovinski fond. Nemogu ne imati osje?aj da imam “ograni?eni” paket dok istovremeno neznam gdje da nadoplatim kako bi imao pristup svim svojim podacima (moj bankovni ra?un star je oko 10 godina).

Prilikom testiranja opcije “Download prikazanih podataka” greškom sam odabrao po?etni datum koji je ve?i od završnog. Sustav me uredno propustio na sljede?u stranicu koja nosi samo jednu informaciju: “Po?etni datum mora biti manji ili jednak današnjem datumu”. Mislim da je bilo jednostavnije to provjeriti JavaScriptom na klijentskoj strani, odnosno uop?e ne dopustiti odabir besmislenog vremenskog perioda. Dodajmo to u košaru s nesmotrenostima koje razbijaju slijed korisni?ke interakcije.

Nadaju?i se da sam kona?no pronašao vremenski period koji sustavu odgovara, gledam u link “Download ozna?enih prometa po ra?unu”. Što da o?ekujem pokretanjem te akcije? Ništa ne daje za naslutiti o kakvom je formatu datoteke rije?. Budu?i da je priroda podataka tabli?na, a aritmeti?ke operacije nad njima imaju smisla, za o?ekivati je nekakvu tabli?nu (spreadsheet) datoteku.

Izvoz podataka

Izvoz podataka

Na moje razo?aranje, datoteka koju sustav generira je u PDF formatu, a u gornjoj slici prikazan je dio iste. Saldo je naravno posve izmišljen i ne odgovara stvarnom stanju na mojem ra?unu 🙂

Dokument izgleda sve samo ne profesionalno. Sadržaj ?elija dira njene rubove, ne postoji zaglavlje ili logo. Sve u svemu, ne može se razaznati da je rije? o dokumentu kojeg je izdala Zagreba?ka banka. Uz navedeno, portabilnost (slovo P od PDF) kod ovog dokumenta nema nikakvog smisla, osim u slu?aju da svoje stanje ra?una želim podijeliti sa svojim prijateljima. Pregled podataka ionako je mogu? direktno s web stranice, tako da tu nema nikakve dodane vrijednosti. Vjerujem da nisam jedini koji numeri?ke podatke, pogotovo ovako stvarne, želi prikazati u vidu grafova, štrudli ili pita. Razo?aran, usudio bi se re?i da je ?itava stvar razvijena u jedno popodne, koriste?i neku gotovu programsku biblioteku za stvaranje PDF datoteka (iText?) s “defaultnim” postavkama. U svakom slu?aju, daleko od nivoa kojeg o?ekujem od organizacije ovog kalibra.

Sumnjaju?i da je itko imao dovoljno strpljenja do?i do ovog dijela posta, pozdravljam ?itatelje do sljede?eg nastavka.

[Update: komentar kolege fressnera poga?a u sridu, u sljede?em nastavku istražujem misterij “spremanja” naloga]

Leave your comment
 • Sumcam

  Care…

  Upravo si napisao ono na sta ja pizdim godinama…

  Kad bus se navrnul u selo na neko pivo?

 • doorman

  hm, zar ti ne gledas reklame zagrebacke banke??? One, ciji slogani pocinju sa prekrizenom rjecju “MOZDA”? Zar ne vidis u reklamama sve one sretne ljude koji se smjese na sta god im sluzbenici zabe predstave? eh, da si gledao, znao bi da jedna od njih predstavlja i (m/e)-zabu, i, naravno, ljudi su sretni i zadovoljni uslugom. Imajuci te reklame u vidu, citajuci tvoj post zakljucujem da si ti ono sta u zabi definiraju kao “korisnika koji je zastranio” 😀 Zato, odustani od svojih zalopojki i lijepo, kao svaki zadovoljan korisnik usluga te nase najsjajnije ne-vladine institucije, odsetaj do obliznje poslovnice zabe (u kojoj ce te, btw, usmjerit na tvoju “maticnu” poslovnicu), stani u red, cekaj da bakice i ostali zadovoljni klijenti obave svoje “transakcije”, te tada mirno i lijepo zatrazi nasmjesenu djelatnicu da ti objasni logiku i koristenje usluge koju su ti tako velikodusno dali na koristenje 😀

  Napomena: svi oni koji nisu shvatili da se ovaj komentar u potpunosti slaze sa gornjim postom, molim da HITNO stanu u red u njima najblizu poslovnicu zabe i postanu jedan od milijardu njihovih sretnih i zadovoljnih korisnika

  Disclaimer: autor ovog komentara, na svu srecu, nije ni na koji nacin povezan sa zabom 😀

 • Pingback: Calyx blog » ZaBaPlot()

We use cookies to help us optimize the website experience. Okay

Learn more about our privacy policy.